Lars-Olof Larsson ny i styrelsen

oktober 25, 2022 15:10:19 Janne Åberg

Ordföranden Lennart Persson hälsar 
Lars-Olof Larsson välkommen i i styrelsen.

Ordföranden Lennart Persson hälsar Lars-Olof Larsson välkommen i i styrelsen.
10 MAR 2022 12:28

Lars-Olof Larsson invaldes som ny styrelseledamot i Skara Idrottshistoriska Sällskap vid årsmötet i Vilanhallen i tisdags. Han ersätter bortgångne Jan-Olof Bohlin.

Lars-Olof har under större delen av sitt liv verkat i Axvalls IF. Både som ledare och spelare.

25 medlemmar var med på årsmötet. Av verksamhetsberättelsen framgår att sällskapet trots pandemin hade stor aktivitet under 2021.

-Vi har strävat efter att våra egna medlemmar skall få en egen träff för att berätta om sin tid som aktiva eller ledare, säger sällskapets vice ordförande Kjell Nordström.

Två av träffarna var utlokaliserade. En i klubbstugan hos Axvalls IF där Janne Åkesson och Stig Larsson stod för värdskapet. En i Stenums skola. Då handlade det om Stenums IF.

I slutet av året delades diplomen ut till de som 2020 invaldes i Skara Hall of Fame i samband med en handbollsmatch i Idrottshallen. Jan-Olof Bohlin, Heléne Eklund och Stig Larsson var de tre. Jan-Olof fick sin utmärkelse postumt. Under året invaldes också tre nya medlemmar i Hall of Fame: Glenn Magnusson, Elisabeth Enhörning (f d Gustafsson) samt Mats Magnusson.

Medlemsantalet under fjolåret uppgick till 193 personer.

Förutom att Lars-Olof Larsson blev ny i styrelsen blev det omval över hela linjen: Lennart Persson (ordf.), Kjell Nordström (v. ordf.) Benny Ternemar (sekr.) Kristina Berglund (kassör), Bo Persson (ledamot), Bengt Andersson (ledamot). Jan-Åke Ek (klubbmästare).

Till revisor valdes Roger Johansson. Valberedningen består av Anders Jacobsson, Bengt-Göran Nilsson och Kjell Nordström. Medlemsavgiften är oförändrad, 100 kr.

Efter förhandlingarna följde en frågesport. Det segrande laget bestod av Lars-Olof Larsson, Sven-Ove Andersson och Roger Johansson.
Lars-Olof Larsson, Roger Johansson, SO andersson.JPG
Det vinnande laget på frågesporten: Lars-Olof Larsson,
Sven-Ove Andersson och Roger Johansson.

Sällskapets ekonomi är god. I likvida medel finns drygt 62 000 kronor.

  Tidigare  WI-tidningar