Skara Bollklubb

Skara Bollklubb 1921 – 1926

Första styrelsen:

Ragnar Storm
Erik Nordh
Sven Bergman.

Bland sedermera berömda fotbollsspelare kan nämnas bröderna Eric och Lasse Svahn, Anders Fängby, Gigge Hagelin och Calle Schölin

Träning bedrevs i Botan och i Spettars äng.