Föreningsdokumentation

Dokumentation av idrottsförenigar

Här finns samlat information om Skaras idrottsföreningar som verkar, eller har verkat under en lång tidsperiod.

För att spara utrymme kan vissa texter vara något svårlästa.
Ett bra sätt att förstora texten är att använda tangenterna CTRL och + , förminska med CTRL och -.
I de blädderalbum som finns på vissa föreningssidor, finns det en menyrad längst ner för reglering av textstorlek.
För vissa föreningar finns mycket material samlat, för andra mindre och för en del ingen alls. Vi uppmanar och
vädjar till dig som har material av olika slag, vilket kan komplettera den information som finns, att skicka in detta.
Det kan vara texter, bilder eller annat.
Synpunkter, idéer och nytt material till sidan är välkommet.
Tills vidare kan dessa lämnas till Janne Åberg  070-653 42 93 eller via mail janneaberg39@gmail.com.