BK Tiff Bowling

Klubben bildas hösten 1987 då BK Snäckan lägger ned sin verksamhet.