Bowlingklubben Kåess

Bowlingklubben Kåess

Benny Ternemar.

benny.ternemar@gmail.com

Skara Kägelsällskap bildades den 27 okt. 1963 på Stadskällaren.
Tretton personer hade hörsammat kallelsen.
En interimstyrelse tillsattes och fick följande utseende: Ragnar Johansson, Rolf
Larsson, Svante Svensson, Åke Andersson och Helmer Ternemar. Vid mötet den 13
nov. valdes ordinarie styrelse: Ordf. Ragnar Johansson, v.ordf. Sven Karlsson, kassör
Svante Svensson, sekr. Helmer Ternemar och v. sekr. Rolf Larsson

 Hemsida

Bilder och tidningsurklipp