Hall of fame

Här presenteras framstående idrottskvinnor och idrottsmän.

Idrottsutövare som varit framgångsrik i en eller flera sporter och som har representerat, eller representerar, en förening tillhörande Skara kommun.
Idrottsutövare som är född i Skara kommun och som tävlat/tävlar synnerligen framgångsrikt i förening/föreningar utanför kommunen.
Ledare som gjort förtjänstfulla insatser under lång tid för förening som tillhör Skara kommun.
Andra personer som verkat för idrottens utveckling i Skara kommun.
Varje år väljs minst en och högst fem medlemmar in i Skara Hall of Fame.
Varje ny medlem belönas med ett elegant diplom. Detta diplom framställs i två exemplar varav det ena hängs upp på särskilt
plats i Skara Idrottshistoriska Sällskaps lokal/museum.
Styrelsen utser en kommitté som nominerar och fastställer vilka som skall bli invalda i Hall of Fame.
Presentation av nya medlemmar i Hall of Fame och utdelning av diplom sker på en festlighet för allmänheten i Skara.