Styrelse och övriga förtroendevalda

Förtroendevalda för Skara Idrottshistoriska Sällskap år 2023

Styrelse

Ordf: Lennart Persson 0725-29 12 91
v ordf Kjell Nordström 0705-30 42 96
Sekr: Benny Ternemar 0706-04 08 70
Kassör Sven-Ove Andersson 0703-70 15 27
Ledamot Bosse Persson 0706-79 61 24
Ledamot Bengt Andersson 0708-67 99 33
Ledamot Lars-Olof Larsson 0705-835093