Kallelse till extra årsmöte

oktober 25, 2023 13:10:24 Lennart Persson

Härmed kallas medlemmar till extra årsmöte.

Tisdag 7 november. 14.00. Vilanhallen.

 

Dagordning:

 

1. Mötet öppnas

2. Godkännande av dagordning

3. Val av 2 protokollsjusterare

4. Beslut om medlemsavgift för 2024. Styrelsens förslag: 150 kronor

5. Mötet avslutas

 

Styrelsen

  Tidigare  WI-tidningar