Höjd medlemsavgift för 2024

november 9, 2023 09:11:57 Lennart Persson

I tisdags hölls ett extra årsmöte i Vilanhallen. 25 medlemmar mötte upp.

Ett enda ärende fanns på dagordningen: medlemsavgiften för 2024. Eftersom WIS-tidningen  kommer att bli dyrare från och med nästa år ansåg vår styrelse att medlemsavgiften behöver höjas till 150 kr. Så blev också det enhälliga beslutet.

En vädjan från kassören och revisoren är att ingen betalar den nya medlemsavgiften förrän efter nyåret. Gärna i januari.

Styrelsen

 

  Tidigare  WI-tidningar