Göran Olsson

Han förde Hangelösa HF från en grusplan i Hangelösa till handbollens finrum Allsvenskan.
Göran var också under många år en populär vaktmästare i Skara Idrottshall.
Han står för en unik ledargärning.